Přednášky

I am still alive, I am strong
I am still alive, I am strong

Přednášky pro školy a pro každého kdo o ně má zájem

na témata:
Drogy v rodinách 

no...
...co k tomu dodat,
prostě mám co vyprávět ;-)

Cena dle náročnosti posluchačů,
kapacity sálů
a aktuálních potřeb přednášejícího ;-)


Rozhovory s Alex Zikmundovou s Renatou Otysovou :-)